Skoči na vsebino

Rekreacija za otroke

Vsebina športne rekreacije je namenjena otrokom od 5. do 8. leta starosti in temelji na elementarnih igrah brez in z žogo, male moštvene igre in druge igre. 

Z njimi dosežemo večino smotrov, ki jih predpisuje vzgojni program, hkrati pa vplivajo na razvoj tistih gibalnih in psihičnih sposobnosti, ki so v tem razvojnem obdobju slabše razvite (koordinacija, hitrost, preciznost, pozornost itd.) 

Cilj elementarnih iger je navajanje otrok na poštenost, razvijanje vztrajnosti, tovarištva, razvijanje samodiscipline, seznanjanje otrok s športnimi pojmi, osvajanje motoričnih navad in znanj, razvijanje funkcionalnih sposobnosti otrok in vpliv na zdravje in pravilen telesni razvoj. 

Sposobnosti, ki jih otroci razvijajo z elementarnimi igrami so gibalne (koordinacija, moč, hitrost, natančnost) in psihične (hitrost reakcije, pozornost, situacijsko mišljenje in orientacija v prostoru).